Huskeliste

Sæt kryds ved de punkter der passer på dig. Når du er færdig kan du udskrive de punkter du har valgt ved at trykke 'Udskriv huskeliste' nederst på siden.

Transport
Det er svært for mig at tage offentlige transportmidler.

Det kan være en hjælp at:

 • bruge www.rejseplanen.dk og planlægge turen præcist
 • tage turen før jobstart – eventuelt sammen med en, der er tryg ved transport
 • køre flere gange, indtil turen føles velkendt
 • lægge mærke til bestemte ting på turen, som du kan genkende – tag evt. billeder af tingene og lav en rejseplan i billeder til turen
 • på forhånd undersøge priser på månedskort, 10-turskort m.v. og finde det bedste billetsystem for dig
 • Jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre, hvis der er forhindringer under transporten.

  Det kan være en hjælp at:

 • lave en alternativ rejseplan
 • sørge for at have oplysning om kontaktperson og telefonnummer til virksomheden, så du kan give besked i tilfælde af forsinkelse eller forhindring
 • undersøge, om du har mulighed for at køre med kolleger i nødstilfælde, lave aftaler om det, og have telefonnummeret klar
 • Transporten tager for mange af de kræfter, jeg skal bruge på jobbet og i privatlivet.

  Det kan være en hjælp at:

 • finde den mindst udfordrende transportrute
 • indlægge pauser før, under og efter transporten
 • finde hjælpemidler, der kan bruges på turen til at flytte fokus væk fra udfordringerne – fx en mp3-afspiller, en bog eller andet
 • afklare mulighederne for at køre sammen med en kollega
 • Fysiske rammer på arbejdspladsen
  Jeg har svært ved at fokusere på arbejdsopgaverne, hvis der er forstyrrende ting som fx lyde, lugte, lys, billeder mm.

  Det kan være en hjælp at:

 • aftale med din chef at bruge høreværn, kasket eller solbriller
 • bede om en placering eller anvende et værn, så lugte ikke forstyrrer dig
 • vælge arbejdstøj der ikke larmer, kradser eller forstyrrer på anden måde
 • Jeg kan ikke koncentrere mig om arbejdsopgaverne, hvis jeg sidder sammen med andre.

  Det kan være en hjælp at:

 • afskærme arbejdspladsen, så du ikke kan se andres bevægelser
 • vende arbejdsbordet med front mod væggen
 • fjerne overflødig ”pynt” og skabe ro og orden
 • markere arbejdspladsen tydeligt
 • undersøge muligheden for en enearbejdsplads
 • Jeg har svært ved at holde orden på min arbejdsplads.

  Det kan være en hjælp at:

 • bede om et stort whiteboard til løbende arbejdsnotater
 • opbygge et huskesystem ved hjælp af dueslag, kasser til delelementer mv.
 • lave en plan for at bibeholde orden
 • Jeg forstyrrer ofte andre med min hyperaktivitet og impulsive indfald.

  Det kan være en hjælp at:

 • bede om en placering et sted, hvor andre ikke umiddelbart forstyrres
 • få en stol med bevægelsesmuligheder eller en kuglepude
 • bruge ”Tangels” – find det på nettet. Mange oplever, at det at ”lege” med et eller andet (der ikke larmer) dæmper uro og øger koncentrationen
 • At indgå i en organisation
  På en ny arbejdsplads er det vanskeligt for mig at finde ud af, hvem der har ansvar for hvad, hvem der bestemmer, og hvem jeg skal kontakte.

  Det kan være en hjælp at:

 • undersøge, om virksomheden har en håndbog med nyttige informationer om regler, rutiner og politikker
 • bede om at se et organisationsdiagram over virksomhedens opbygning
 • undersøge, om det er muligt at få dine nærmeste kolleger og leders arbejdsområder beskrevet
 • bede om en tydelig beskrivelse af samarbejdsflader og måder
 • bede om en konkret funktionsbeskrivelse for dit eget job
 • Jeg har svært ved at forstå uudtalte forventninger og uskrevne regler.

  Det kan være en hjælp at:

 • på forhånd at undersøge, hvordan virksomheden forholder sig til mødetider: er det faste tider, flekstid, eller er der mulighed for senere mødetid?
 • lave en plan for at få eventuel flekstid til at fungere
 • undersøge om pauser er på fastlagte tidspunkter, om pauser skal aftales og i givet fald med hvem
 • bede din leder forklare dig helt konkret, hvad der forventes af dig med hensyn til overarbejde, sygemelding, raskmelding m.v.
 • Virksomhedskultur
  Det er svært for mig at indgå i det sociale fællesskab på en arbejdsplads.

  Det kan være en hjælp at:

 • spørge hvordan man er sammen i virksomheden – både i og uden for arbejdstid
 • lytte til de andres samtaler og vurdere, hvad man kan tale om – og ikke tale om
 • bede de andre sige, hvis din adfærd skiller sig ud fra de andres
 • spørge om du har mulighed for at få en ”mentor”, som kan støtte dig
 • Jeg føler mig ofte misforstået på min arbejdsplads.

  Det kan være en hjælp at:

 • fortælle, at du er opmærksom, selv om du har svært ved at holde øjenkontakten
 • fortælle de andre om dine hyperaktiviteter og bede dem sige, hvis de forstyrrer
 • forklare, at du siger tingene så direkte, fordi du ikke både kan fokusere på det, du vil sige, og hvordan du siger det
 • Jeg har svært ved at finde ud af, hvordan man får og videregiver informationer i en virksomhed.

  Det kan være en hjælp at:

 • spørge til hvordan du får de oplysninger, der er vigtige for dig
 • bede om at få vist, hvordan du bruger fx mail
 • spørge ind til, hvad du skal informere andre om – hvornår og hvordan
 • Jeg kan ikke gennemskue, hvordan mit udseende og min påklædning skal være på en arbejdsplads.

  Det kan være en hjælp at:

 • spørge ind til, hvilken påklædning de forventer
 • spørge om de har andre forventninger til dit udseende, og om der er hygiejneregler
 • lægge en plan for, hvordan du lever op til firmaets forventninger til dit udseende
 • At løse en arbejdsfunktion
  Jeg har svært ved at holde overblik over og planlægge mine arbejdsopgaver.

  Det kan være en hjælp at:

 • udarbejde visuelle arbejdsplaner i skrift eller billeder – evt. med din leders hjælp
 • skrive arbejdsplanen ind på din mobiltelefon
 • bede om hjælp til afgrænsning af arbejdsopgaverne, så de passer til arbejdstiden
 • Det kan være vanskeligt for mig at indlære nye arbejdsopgaver.

  Det kan være en hjælp at:

 • spørge, indtil du har forstået, hvordan opgaven skal løses
 • bede om at få en konkret, skriftlig arbejdsplan og opgavebeskrivelse
 • bede om at få arbejdsopgaverne delt op i mindre, overskuelige dele
 • undersøge, hvor meget tid du har til opgaven, og planlægge dit tidsforbrug
 • Jeg har svært ved at håndtere stress på arbejdspladsen.

  Det kan være en hjælp at:

 • være opmærksom på, hvornår du er ved at blive stresset og standse op
 • tale med en kollega om det, hvis du ikke selv kan finde årsagen til stressen
 • bede dem fortælle, hvad de tænker, at problemet kan være
 • Jeg ved ikke, hvem jeg skal fortælle mine gode idéer om udvikling og effektivisering.

  Det kan være en hjælp at:

 • spørge din leder om, hvem du skal fortælle om dine idéer og hvornår
 • have en lille bog, hvor du skriver dine idéer og tanker ned
 • acceptere, hvis dine idéer ikke kan lade sig gøre
 • Virksomhedens parathed
  Jeg har svært ved at holde fokus på arbejdsopgaver, når de bliver rutineprægede.

  Det kan være en hjælp at:

 • spørge din nærmeste leder, om du kan få en arbejdsplan med indbygget variation i opgaverne
 • selv lave et system, hvor du veksler mellem dine opgaver på en måde, så du hele tiden er vågen og inspireret – og koordinere det med din leder og nærmeste kolleger
 • Jeg føler, at kolleger og ledere har svært ved at forstå, hvad ADHD er, og hvad det betyder for mig.

  Det kan være en hjælp at:

 • tilbyde på et personalemøde at fortælle om ADHD, og hvilken betydning det har for dig og dit arbejde
 • uddele ADHD-foreningens foldere eller andet informationsmateriale om voksne med ADHD
 • bede om, at der indhentes en konsulent til at hjælpe dig, hvis du selv har svært ved at fortælle om det – bed evt. jobcentret om hjælp til at finde en konsulent
 • sige til dine kolleger og leder, at de bare skal spørge, hvis de har oplevelser med dig, der ikke giver mening for dem, for så vil du gerne forklare dig
 • Jeg har svært ved at acceptere, at andre ikke tror på, at ADHD findes.

  Det kan være en hjælp at:

 • acceptere, at der er mennesker, der ikke tror på, at der er noget, der hedder ADHD
 • acceptere, at andre ikke forstår din ADHD, fordi dit handicap er usynligt
 • acceptere, at du mange gange skal fortælle det samme om dig selv eller om din ADHD
 • se positivt på det, hvis folk ikke forstår dig, fordi det giver dig mulighed for at fortælle om din ADHD
 • sige til andre, at du godt forstår, at det er svært for dem at forstå ADHD, når de ikke selv har det, men at det er svært for dig at fortælle om dig selv, når du møder modstand
 • Motivation og konflikthåndtering
  Det er svært for mig at motivere mig selv, når jeg mister arbejdslysten.

  Det kan være en hjælp at:

 • acceptere, at din ADHD gør, at din motivation vil være dalende over tid
 • være opmærksom på, hvornår motivationen forsvinder
 • lede efter noget nyt ved opgaven, der kan motivere dig
 • Jeg har svært ved at håndtere konflikter på arbejdspladsen.

  Det kan være en hjælp at:

 • acceptere, at du på grund af din ADHD-adfærd, dit sprog, tonefald, din tænkning, socialitet o.l. kan opleves provokerende for andre
 • forklare andre, at det ikke er personligt, hvis du virker provokerende
 • acceptere, at andre ikke har en adfærd, der ligner din
 • Jeg har svært ved at løse en konflikt, fordi jeg bliver alt for ophidset.

  Det kan være en hjælp at:

 • acceptere, at du kun må samtale om løsning af konflikter, når du er roli
 • vurdere, hvilke konflikter du skal løse inden i dig selv, og hvilke der skal løses med andre
 • dagligt registrere, om der er sket noget konfliktfyldt i løbet af dagen, som du skal handle på
 • Arbejdsliv og privatliv
  Jeg har svært ved at få arbejdsliv og privatliv til at hænge sammen.

  Det kan være en hjælp at:

 • lægge en plan for, hvilke aktiviteter du kan have sideløbende med et arbejdsliv, og hvornår de passer ind
 • lave et visuelt ugeskema i tekst eller billeder, hvor alle dine aktiviteter er lagt ind med det tidsrum, der passer
 • bede om hjælp til at strukturere din uge enten hos familie, venner eller kommunen
 • sikre, at der er tid nok om morgenen, og at dens indhold er tilrettelagt, så du kan lande på arbejdet i god tid
 • give dig selv ro om aftenen, så du roligt kan lægge dig til at sove i rette tid og være udhvilet om morgenen
 • Forståelse af ADHD og søttemuligheder
  Jeg har vanskeligt ved at forstå mig selv og min ADHD, og hvilken betydning ADHD har for samspillet med kolleger.

  Det kan være en hjælp at:

 • tænke over, hvorfor du gør, som du gør, når du oplever, at du gør ting anderledes
 • spørge ind til, hvad andre oplever, når du bliver overrasket over deres reaktion
 • bruge andres udsagn til at forstå dig selv og andre bedre
 • lære om ADHD ved at tage på kurser, læse om det, og møde andre med ADHD
 • Jeg kender ikke mulighederne for støtte til at få mit arbejdsliv til at fungere.

  Det kan være en hjælp at:

 • læse om støttemuligheder på ADHD-foreningens hjemmeside www.adhd.dk
 • kontakte jobcentret i din kommune og bede om rådgivning om støttemuligheder på arbejdspladsen fx hjælpemidler eller en støtteperson
 • kontakte VISO, hvis du har svært ved at få den fornødne støtte i din kommune
 • undersøge muligheden for at få en støtteperson i hjemmet, hvis du mener, at det vil kunne hjælpe dig til at få dit arbejdsliv og privatliv til at hænge sammen
 • tage ansvar for at sikre, at en eventuel støtteperson i hjemmet eller på jobbet får at vide, hvilken hjælp der kan få tingene til at fungere for dig
 •  

    Socialt Udviklingscenter SUS |   ADHD-foreningen