Jobcenter

”De unge har selv svært ved at beskrive deres vanskeligheder, så de har brug for, at man har den viden, der gør, at man kan spørge ind.”

-Sagsbehandler

Som medarbejder i et kommunalt jobcenter vil du løbende støde på unge mennesker, der er diagnosticeret med ADHD, eller som vurderes at have diagnosen. Det kan være vanskeligt at hjælpe unge med ADHD i beskæftigelse uden den nødvendige viden om denne gruppes særlige vanskeligheder og støttebehov.

I projektet ”Unge med ADHD – fastholdelse i job” har vi erfaret, at viden om ADHD, og et godt indblik i den unges særlige situation, vanskeligheder og behov, er afgørende for en vellykket indsats. Ofte er de unges situation langt mere kompleks, end man umiddelbart skulle tro, og man kan overse ting, som kan være afgørende for indsatsen. Derfor har vi udviklet værktøjet ”Dialogguide”, som guider dig gennem samtalen med den unge med ADHD.

Også virksomheden er afgørende for, om jobbet/praktikken bliver en succes. Det handler om, at vælge den rigtige virksomhed, men også om at identificere eventuelle forhindringer på forhånd og klæde virksomheden på til at støtte den unge med ADHD i arbejdet. ”Screening-værktøj” til virksomheder hjælper jobkonsulenten med dette.

I menuen til venstre kan du finde ”Dialogguide” og ”Screeningsværktøj” under fanebladet: ”Værktøjer”. Du kan også få tips til at klæde unge med ADHD på til arbejdsmarkedet, samt læse om hvordan du forbereder virksomheden til at modtage den unge.

  Socialt Udviklingscenter SUS |   ADHD-foreningen