Det gode møde

Før mødet

 • Send en kort og konkret dagsorden til den unge med ADHD
 • Spørg om den unge har ønsker til dagsorden
 • Marker de vigtigste ting med fed eller en tekstmarker – fx sted og klokkeslæt.
 • Sæt god tid af til mødet
 • Vær opmærksom på, om den unge har svært ved at møde på kommunen – tilbyd at komme hjem til den unge.
 • Send en påmindelse – fx en sms

Under mødet

 • Skriv referat
 • Hold dig til dagsordenen, gør et punkt færdig ad gangen og hjælp den unge med at blive på sporet
 • Stil konkrete spørgsmål
 • Giv mulighed for en pause
 • Opsummér aftaler og spørg ind til den unges opfattelse af jeres aftaler
 • Vær sikker på, at der er en plan, når mødet er slut, og at den unge kender den.
 • Aftal deadlines og næste møde. Lad den unge skrive aftale i sin kalender, telefon eller lign. med det samme.

Efter mødet

 • Send referatet til den unge
 • Tag initiativ og følg op på aftaler
 • Tag ansvar for fremdriften og mind den unge om jeres aftaler
 • Hold løbende kontakt indtil næste møde

 

  Socialt Udviklingscenter SUS |   ADHD-foreningen