Klæd den unge på til arbejdsmarkedet

Mange unge med ADHD har begrænset eller måske slet ingen erfaring med arbejdsmarkedet. Samtidigt har de en funktionsnedsættelse, som betyder, at de kan mangle helt basal viden og færdigheder, som man ellers ville tage for givet hos en ung på deres alder.

Mange mangler simpelthen uddannelse. Dels er de ikke kommet i gang med en ungdomsuddannelse efter folkeskolen, dels har de så ringe skolekundskaber, at det kan blive svært for dem at gennemføre en uddannelse – men også i nogle tilfælde at passe et ufaglært job.

Andre unge med ADHD mangler basal viden om arbejdslivet og om, hvordan man begår sig på en arbejdsplads. De forstår ikke kravene til påklædning, hygiejne og social omgang med andre – ikke fordi de er ligeglade, men fordi de ikke er opmærksomme på det og har svært ved at aflæse andre og forstå konventioner, som er en selvfølge for de fleste.

Følg op på ansættelsen eller praktikken ved at besøge den unge og arbejdsstedet. Tro ikke, at fordi du ikke hører noget, så går alt godt. Tag i stedet problemerne i opløbet.

Vær opmærksom på, at den unge får en god start på arbejdspladsen ved fx at informere om

  • Påklædning – sådan går man klædt i butik, på værksted, på kontor etc.
  • Hygiejne – det er almindeligt at tage bad hver dag, se pæn ud og være ren, når man tager på arbejde
  • Uskrevne regler for det sociale samspil
  • Mødetid, hvordan man melder sig syg, hvad man gør, hvis man bliver forsinket mm.
  • Arbejdspladsens forventninger til den unge
  • Muligheden for at kontakte dig, hvis der opstår konflikter eller problemer på arbejdspladsen
  •  

  Socialt Udviklingscenter SUS |   ADHD-foreningen