Klæd virksomheden på

”Jeg glæder mig, til hun (jobkonsulenten) kommer. Så kan man fortælle om småting, der skal ændres og så løser hun det med det samme.” - Ung med ADHD om opfølgning i virksomhedspraktik 

Alt for mange arbejds- og praktikforhold strander på misforståelser mellem den unge, arbejdspladsen og måske jobcentret. ADHD er et usynligt handicap, og medmindre arbejdspladsen informeres om ADHD og den unges vanskeligheder og behov, vil virksomheden få svært ved at forstå, hvordan den skal hjælpe.

Start med at finde den rigtige virksomhed, som kan rumme den unge og imødekomme den unges særlige behov. Brug ”Screening-værktøj”. Sørg derefter for, at virksomheden er godt klædt på til opgaven.

Klæd den unges praktik- eller arbejdssted på ved, at

  • informere om ADHD generelt
  • fortælle specifikt om den unges ADHD og støttebehov
  • gøre det klart, at vanskelighederne er til stede selvom de ikke kan ses
  • opfordre til at den unge får en fast kontaktperson
  • afklare forventningerne til den unge
  • aftale opfølgning
  Socialt Udviklingscenter SUS |   ADHD-foreningen