Se på helheden

Når unge med ADHD skal i job, er det vigtigt at se på helheden. Mange ting kan spænde ben – også ting, som man ikke umiddelbart tænker på. I arbejdet med denne gruppe er det derfor vigtigt, at du har afdækket den unges situation grundigt. Har du brugt ”Dialogguiden” vil du være godt klædt på til det videre arbejde.

Afdækningen er vigtig, fordi den måske viser, at der er særlige tiltag eller foranstaltninger, som skal sættes i værk før en plan for arbejdsmarkedet kan have succes.

Det kan fx dreje sig om:

  • Hverdagslivet – har den unge en hverdag, som fungerer eller vil kaos på hjemmefronten gøre det svært at passe et job? Er der brug for en støtteperson i hjemmet eller måske et kursus, som træner strategier til mestring?
  • Andre diagnoser – er der mistanke om andre diagnoser end ADHD?
  • Medicin/behandling – er den unge i behandling eller skal der måske startes behandling?
  • Familiesituationen – er der fx børn med ADHD i familien, som tager mange resurser?
  • Økonomi – er den unges økonomi så dårlig, at han/hun fx ikke har råd til at tage bussen på arbejde?
  • Misbrug – er der problemer med misbrug?
  Socialt Udviklingscenter SUS |   ADHD-foreningen