Dialogguide

”Jeg tager ikke dialogguiden frem hver gang mere, for jeg synes, den sidder på rygraden nu. Jeg har den med mig i min bevidsthed i min forberedelse til en samtale.” - Sagsbehandler   ”… det bliver mere personligt. Man kommer tættere på. Man føler ikke, man er en brik i et stort puslespil. Dialogguiden er god. Man kommer ind på at få den rigtige hjælp.” - Ung med ADHD om samtalen med sagsbehandler ud fra Dialogguiden

Dialogguiden er udviklet til dig, der skal interviewe et menneske med ADHD om jobmuligheder og jobønsker. Dialogguiden kan, når den anvendes korrekt, give dig gode forudsætninger for at forstå de vanskeligheder og det potentiale, der kendetegner den enkelte.

 Du kan hente guiden her.

 

  Socialt Udviklingscenter SUS |   ADHD-foreningen