Om ADHD

”Der er unge, der ingenting vil, men hvor man med en god samtale kan få dem til at tro på, at der er løsninger og at sygdommen kan bruges positivt.”

– Sagsbehandler

ADHD står for ”Attention Deficit Hyperactivity Disorder” – det vil sige forstyrrelser af opmærksomhed, aktivitet og impulsivitet. Tidligere blev ADHD i Danmark betegnet DAMP, der står for ”Deficits in Attention, Motor control and Perception” – en nordisk betegnelse, der stort set beskriver de samme problemer, men også indeholder motorisk ”kluntethed”.

  Socialt Udviklingscenter SUS |   ADHD-foreningen