Hvad er ADHD?

ADHD forbindes oftest med børn, men igennem de senere år er det blevet klart, at ADHD også findes hos voksne. Symptomerne kan dog ændre karakter, så hyperaktiviteten bliver mindre udtalt og i stedet erstattet af en indre uro og rastløshed. Ændringen kan bevirke, at symptomerne bliver mindre synlige for omgivelserne, hvilket kan være en af årsagerne til, at ADHD stadig er en underdiagnosticeret lidelse i voksenpsykiatrien.

Historisk
Syndromet har været beskrevet allerede i 1906, men først i 1980 åbnede det amerikanske diagnosesystem DSM-III op for, at børn kunne bevare en ADHD-diagnose ind i voksenalderen.

ADHD er i dag en anerkendt diagnose:

  • I WHO’s diagnosesystem ICD-10 er ADHD dog fortsat rubriceret under børnediagnoser – sammen med tilstande som ordblindhed og Tourettes syndrom, som også kan fortsætte ind i voksenalderen.
  • I det danske/europæiske diagnosesystem hedder udviklingsforstyrrelsen ”Hyperkinetisk forstyrrelse med forstyrrelse af aktivitet og opmærksomhed”, men man anvender nu oftest udtrykket ADHD i Europa.
  • I det amerikanske diagnosesystem DSM-IV, som ofte anvendes internationalt, er der lidt andre kriterier.

Diagnosesystemerne er under stadig udvikling.

  Socialt Udviklingscenter SUS |   ADHD-foreningen