Årsager til ADHD

Flere faktorer spiller ind på såvel udviklingen som forløbet af ADHD:

Biologisk forstyrrelse
Meget tyder på, at ADHD skyldes en biologisk forstyrrelse i de dele af hjernen, der bl.a. styrer impulser, og som sørger for, at vi kan tage initiativer, planlægge, overskue og gennemføre handlinger. De bagvedliggende biologiske årsager menes at være en medfødt nedsat mængde eller virkning af stofferne dopamin og noradrenalin, som sørger for kommunikationen mellem hjernecellerne.

Arvelige forhold
Ca. 80 % af årsagerne til ADHD kan tilskrives arvelige forhold.

Andre risikofaktorer
De resterende 20 % kan skyldes andre faktorer såsom påvirkning af barnets hjerne før, under og efter fødslen. Kendte risikofaktorer under graviditeten er storforbrug af tobak og alkohol. Manglende ilttilførsel til barnets hjerne under fødslen, lav fødselsvægt og for tidlig fødsel kan ligeledes øge risikoen for udvikling af ADHD.

Dårlige psykosociale forhold under opvæksten kan ikke i sig selv give ADHD, men vilkårene i omgivelserne kan have indflydelse på, hvordan symptomerne kommer til udtryk – både når man er barn og voksen. Gode, velstrukturerede rammer omkring et barn i hjem og i skole kan i nogen grad kompensere for de funktionsnedsættelser, som følger med ADHD. 

  Socialt Udviklingscenter SUS |   ADHD-foreningen