ADHD hos mænd og kvinder

I de senere år er man blevet mere og mere opmærksom på, at ADHD ofte kommer anderledes til udtryk hos piger og kvinder end hos drenge og mænd. Mange piger og kvinder med ADHD har de samme opmærksomhedsproblemer som drenge og mænd, men ofte ikke samme grad af hyperaktivitet.

Det er derfor sandsynligt, at nogle piger og kvinder ikke bliver ”opdaget”, diagnosticeret og behandlet, og deres problemer tillægges måske andre årsager som fx dårlig opdragelse, manglende evner, dovenskab eller andet. 

  Socialt Udviklingscenter SUS |   ADHD-foreningen