Uddannelse og arbejde

Mange Voksne med ADHD får ikke en uddannelse og et arbejde, som modsvarer deres evner.

Studier har vist, at sammenlignet med andre på samme alder, havde voksne med ADHD i gennemsnit 2-3 års kortere uddannelse og de havde job, som var socialt lavere rangerende.

Voksne med ADHD har ofte nemt ved at skaffe sig et arbejde, men de har svært ved at bevare interessen og/eller leve op til de krav, der stilles.

Deres situation er derfor ofte præget af hyppige jobskift. 

  Socialt Udviklingscenter SUS |   ADHD-foreningen