Kort om projektet

Denne hjemmeside er et resultat af projektet ”Unge med ADHD – fastholdelse i job”. Projektets formål var at udvikle et nyt effektivt koncept og praktiske værktøjer til at fastholde unge med ADHD i beskæftigelse.

Tanken med konceptet var, at

  • tage udgangspunkt i de unges og virksomhedernes ønsker og behov
  • sætte virksomhedens arbejdsprocesser og kommunikation i centrum
  • yde primær støtte til virksomheden, suppleret af individuel støtte til de unge
  • forebygge arbejdsløshed for unge med ADHD og deraf følgende social isolation gennem fastholdelse, der ses som den mest effektive metode.

Projektets målgruppe var unge med ADHD fra 18-30 år, som var på kontanthjælp og hvis primære vanskeligheder på arbejdsmarkedet relaterede sig til det at have ADHD. Socialt Udviklingscenter SUS var projektleder af projektet, der blev gennemført i samarbejde med ADHD-foreningen, Odense Kommune og Slagelse Kommune.  Projektet blev finansieret af Arbejdsmarkedsstyrelsen.

Du kan læse mere om ADHD og projektet i pjecen “Med ADHD på arbejde – information til medarbejdere i jobcentre”.

  Socialt Udviklingscenter SUS |   ADHD-foreningen