Unge med ADHD

Unge med ADHD får ofte tiltagende vanskeligt ved at gå i gang med opgaver, har begrænset udholdenhed og energi, og er mere impulsive og uorganiserede end andre unge. Samtidigt stilles der stadigt større krav til, at de kan fungere selvstændigt, overskue ting, der er komplicerede og barnlig eller umoden adfærd accepteres ikke længere.

Har man ADHD kan det være svært at leve op til helt almindelige ting som at have et job, en lejlighed og en kæreste. For nogle betyder det, at man melder sig ud af fællesskabet eller opsøger nye fællesskaber, hvor hyperaktivitet og impulsivitet gør en interessant og sjov at være sammen med. På denne måde kommer man måske ud i kriminalitet eller misbrug. Nogle holder op med at tage medicin, fordi den signalerer, at man er anderledes og nogle begynder i stedet at tage stoffer som en selvmedicinering.

Andre bruger meget energi på at lade som om, at de er ”normale”. Dette er også for nogle udtryk for manglende erkendelse, som betyder, at de overvurderer sig selv og påtager sig mere, end de rent faktisk magter. Derfor kan det også være svært at vurdere, hvad den unge rent faktisk kan. De virker velfungerende, men deres historie (mislykkede uddannelses- og praktikforsøg) fortæller noget helt andet. Det kan let komme til at se ud som om, at den unge bare ikke gider. 

  Socialt Udviklingscenter SUS |   ADHD-foreningen