Tør du ansætte?

Hvis du tør, kan din virksomhed få en fantastisk medarbejder. Men husk at overveje, hvad du som virksomhed kan gøre for en succesfuld ansættelse. Følgende overvejelser kan måske være en hjælp til dig og din nye medarbejder: 

Kan arbejdspladsen- eller den unges arbejdssted indrettes så den unge udsættes for mindst muligt støj og aktivitet?

  • Unge med ADHD bliver let distraherede.

Kan arbejdsopgaverne struktureres og måske visualiseres, så den unge altid på forhånd ved, hvad han/hun skal lave?

  • Unge med ADHD bliver hurtigt forvirrede og usikre på, om opgaven løses rigtigt. En grundig gennemgang er vigtig.

Kan virksomheden præcisere på en simpel måde, hvem der leder hvem, og hvem man skal spørge om hvad?

  • Unge med ADHD har brug for en klar struktur.

Kan der lægges faste, korte pauser ind i løbet af arbejdsdagen?

  • Unge med ADHD vil typisk have brug for faste og hyppige pauser, da det giver struktur på dagen og et nødvendigt afbræk.

Kan virksomheden hjælpe den unge med at komme op om morgenen?

  • Mange unge med ADHD har svært ved selv at komme op.

Er virksomheden villig til at rumme en medarbejder, der ikke er helt som de andre?

  • Unge med ADHD har brug for særlig opmærksomhed.

Du kan downloade ovenstående som pjece ved at klikke her.

  Socialt Udviklingscenter SUS |   ADHD-foreningen