Hvem hjælper dig

”Mange af mine venner synes, sagsbehandlere er noget lort, men jeg følte mig forstået og behandlet med respekt.” - Ung med ADHD om at deltage i projektet

Hvis du er ung og har svært ved at finde arbejde eller komme ind på arbejdsmarkedet på grund af din ADHD, vil det være jobcentrets opgave at støtte dig. På jobcentret arbejder sagsbehandlere og jobkonsulenter hver dag med at hjælpe mennesker ind på arbejdsmarkedet. Det kan være mennesker med synlige eller usynlige handicaps, mennesker med psykiske lidelser eller andre udfordringer i forhold til arbejdsmarkedet.

Hvis din sagsbehandler og jobkonsulent ikke kender til ADHD, så fortæl dem om denne hjemmeside, hvor de kan få god viden om ADHD og om, hvordan de bedst støtter dig i forhold til arbejdsmarkedet.

  Socialt Udviklingscenter SUS |   ADHD-foreningen