Arbejdsliv og privatliv

Du kan få bedre sammenhæng mellem arbejdsliv og privatliv ved at:

  • lægge en plan for, hvilke aktiviteter du kan have sideløbende med et arbejdsliv, og hvornår de passer ind
  • lave et visuelt ugeskema i tekst eller billeder, hvor alle dine aktiviteter er lagt ind med det tidsrum, der passer
  • bede om hjælp til at strukturere din uge enten hos familie, venner eller kommunen
  • sikre, at der er tid nok om morgenen og at dens indhold er tilrettelagt, så du kan lande på arbejdet i god tid
  • give dig selv ro om aftenen, så du roligt kan lægge dig til at sove i rette tid og være udhvilet om morgenen 
  Socialt Udviklingscenter SUS |   ADHD-foreningen