At indgå i en organisation

Du kan få et bedre overblik over strukturen på din arbejdsplads ved at:

  • undersøge, om virksomheden har en håndbog med nyttige informationer om regler, rutiner og politikker
  • bede om at se et organisationsdiagram over virksomhedens opbygning
  • undersøge, om det er muligt at få dine nærmeste kolleger og leders arbejdsområder beskrevet
  • bede om en tydelig beskrivelse af samarbejdsflader og måder
  • bede om en konkret funktionsbeskrivelse for dit eget job

Du kan få styr på uskrevne regler på arbejdet ved at:

  • på forhånd at undersøge, hvordan virksomheden forholder sig til mødetider: er det faste tider, flekstid, eller er der mulighed for senere mødetid?
  • lave en plan for at få eventuel flekstid til at fungere
  • undersøge om pauser er på fastlagte tidspunkter,  om pauser skal aftales og i givet fald med hvem
  • bede din leder forklare dig helt konkret, hvad der forventes af dig med hensyn til overarbejde, sygemelding, raskmelding m.v.
  Socialt Udviklingscenter SUS |   ADHD-foreningen