Motivation og konflikthåndtering

Du kan håndtere manglende motivation ved at:

  • acceptere, at din ADHD gør, at din motivation vil være dalende over tid
  • være opmærksom på, hvornår motivationen forsvinder
  • lede efter noget nyt ved opgaven, der kan motivere dig

Du kan håndtere konflikter på arbejdspladsen ved at:

  • acceptere, at du på grund af din ADHD-adfærd, dit sprog, tonefald, din tænkning, socialitet o.l. kan opleves provokerende for andre
  • forklare andre, at det ikke er personligt, hvis du virker provokerende
  • acceptere, at andre ikke har en adfærd, der ligner din

Du kan undgå at optrappe konflikter ved at:

  • acceptere, at du kun må samtale om løsning af konflikter, når du er rolig
  • vurdere, hvilke konflikter du skal løse inden i dig selv, og hvilke der skal løses med andre
  • dagligt registrere, om der er sket noget konfliktfyldt i løbet af dagen, som du skal handle på
  Socialt Udviklingscenter SUS |   ADHD-foreningen