Udfordringer

”Der blev taget særlige hensyn. Det var begrænset hvad jeg skulle lave der. Jeg skulle bare bære ting ud eller ind. Jeg skulle ikke koncentrere sig om noget.” - Ung med ADHD

For nogle kan det være rart at få overblik over deres udfordringer i forhold til at starte på job. Her har du mulighed for at afkrydse og printe en ”huskeliste” med dine udfordringer.

Huskelisten er et redskab til dig, der har ADHD, og for din jobkonsulent, som ved hjælp af den kan få større indsigt i dine vanskeligheder og behov.

Når du sætter flueben i huskelisten, vil der automatisk komme en række gode råd frem. De gode råd knytter sig til præcist den udfordring, du har aktiveret.

Medbring et print af din huskeliste med de tilhørende gode råd til din jobkonsulent. Listen kan være oplæg til diskussion.

Du kan også læse alle de gode råd uden at anvende huskelisten. Det gør du ved at klikke på feltet Muligheder.

  Socialt Udviklingscenter SUS |   ADHD-foreningen