Mød til tiden

Hvis arbejdsdagen begynder kl. 8.00, så forventer din arbejdsplads, at du er der kl. 8.00, medmindre du har en særlig aftale. Nogle chefer og kolleger kan blive rigtig sure, hvis man altid kommer for sent, men alligevel går hjem på samme tid som dem. Har I flekstid på din arbejdsplads så tænk på, at de kolleger, som møder et kvarter senere, de ofte bliver et kvarter længere om eftermiddagen.

Hvis arbejdstiden er for lang for dig, så tal med din chef og jobcentret om nedsat tid.

  Socialt Udviklingscenter SUS |   ADHD-foreningen