Overhold dine aftaler

Som medarbejder indgår man ofte i et samarbejde. Ens arbejde har betydning for andres mulighed for at færdiggøre deres opgaver, og man er altså afhængig af, at alle gør deres del af arbejdet.

Har man påtaget sig en opgave, forventes man at levere til den aftalte tid. Kollegaer blander sig sjældent i hinandens arbejde men bliver sure, hvis de på den aftalte dag opdager, at opgaven ikke er færdig. Det er derfor bedre at sige fra i tide, hvis man kan se, at man ikke kan nå eller overskue en opgave.

  Socialt Udviklingscenter SUS |   ADHD-foreningen