Brug jobcentret

Brug jobcentret, når du er i tvivl om, hvordan du rekrutterer, ansætter eller fastholder en medarbejder med ADHD. Der findes en række muligheder for ansættelse på særlige vilkår, med tilskud, med støtte og i praktik. Jobcentret kan desuden vejlede dig om muligheden for hjælpemidler til din medarbejder, arbejdspladsindretning og om din forpligtelse til at tilpasse arbejdspladsen.

Læs mere om de forskellige ordninger love og regler på relevante netsteder, som du finder i Links og Litteratur.

  Socialt Udviklingscenter SUS |   ADHD-foreningen