Links og Litteratur

Bøger:

  • ADHD – Fra barndom til voksenalder, Glennie Marie Hansen og Marie Mandel Sneum, Frydenlund, 2008
  • Et liv i Kaos – Om voksne med ADHD, Per Hove Thomsen og Dorte Damm, Hans Reitzels Forlag, 2007
  • Konstant Uro – om unge med ADHD, Per Staarup (Red.), 2011
  • Mit ustyrlige liv – Otte beretninger om voksenliv med ADHD, Stig Petersen (Red.), Siesta, 2006

Udvalgte netsteder:

  Socialt Udviklingscenter SUS |   ADHD-foreningen